NIEZAPOMNIANY SYLWESTER 2020/2021

POLECAMSYLWESTRA.PL - najnowocześniejszy portal sylwestrowy.


Polityka prywatności


Informacja o danych osobowych kierowana do Użytkowników portalu www.polecamsylwestra.pl Kto jest administratorem moich danych? Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.polecamsylwestra.pl jest HRMConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-383) przy ul. Grójeckiej 124/58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000431833, posiadająca nr NIP: 7010367668 REGON: .

Na jakiej podstawie i dlaczego HRMConsulting sp. z o.o. przetwarza moje dane?


HRMConsulting sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Cel świadczenia usług drogą elektroniczną obejmuje również umożliwienie Użytkownikom nawiązanie kontaktu z firmami, których oferta dostępna jest w Portalu ślubnym www.polecamsylwestra.pl W przypadku, gdy Twoja oferta jest prezentowana w portalu ślubnym www.polecamsylwestra.pl, wykorzystujemy Twoje dane, aby Użytkownicy Serwisu www.polecamsylwestra.pl mieli możliwość nawiązania kontaktu z Tobą.

Zgodne z wymogami prawa informujemy, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi HRMConsulting sp. z o.o. świadczenie usług.

HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje również Twoje dane osobowe na zasadzie swoich uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”). Na tej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe takie jak data ślubu czy dane o Twojej lokalizacji. Dane te pozwalają HRMConsulting sp. z o.o. dostosować treści prezentowane w Serwisie do Twoich potrzeb i preferencji. HRMConsulting sp. z o.o. dokonało oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszliśmy do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości lepszego korzystania z Serwisu.

HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje również narzędzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub innych informacjach, które mogą interesować Użytkowników. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. HRMConsulting sp. z o.o. dokonało oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszliśmy do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Każdy z Użytkowników może zrezygnować z tego typu aktywności poprzez zmianę ustawień na swoim Profilu.

Za zgodą Użytkownika HRMConsulting sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia komunikacji marketingowej. Zgoda na te operacje jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

W przypadku logowania (rejestracji) z wykorzystaniem Facebooka, www.polecamsylwestra.pl może mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika ujawnionych na Facebooku. W szczególności może to obejmować takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, avatar, Facebook ID.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez HRMConsulting sp. z o.o.?


Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się doHRMConsulting sp. z o.o. o potwierdzenie czy Serwis przetwarza Twoje dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza HRMConsulting sp. z o.o..
Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby HRMConsulting sp. z o.o. usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Serwis nie ma innej podstawy do przetwarzania danych (dzieje się tak na przykład, gdy wypiszesz się z mailingu) albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się www.polecamsylwestra.pl zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach HRMConsulting sp. z o.o. nie usunie Twoich danych osobowych . Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby HRMConsulting sp. z o.o. zminimalizował wykorzystanie Twoich danych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp do Serwisu na czas potrzebny na rozpoznanie Twojego żądania.
Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. HRMConsulting sp. z o.o. na Twoje żądanie dostarczy Ci kopię danych w formacie elektronicznym lub prześle do wybranego przez Ciebie podmiotu.
Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów. Wniesienie sprzeciwu będzie oznaczało, że zaprzestaniemy wykorzystania Twoich danych w tym celu. Jeżeli wypiszesz się z wiadomości przychodzącej od www.polecamsylwestra.pl, uznamy że wniosłeś sprzeciw i zaprzestaniemy przesyłać Ci takich wiadomości.
Prawa te możesz wykonać kontaktując się z HRMConsulting sp. z o.o. pod adresem kontakt@www.polecamsylwestra.pl.

Jak długo HRMConsulting sp. z o.o. będzie przechowywać moje dane osobowe?HRMConsulting sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

Czy HRMConsulting sp. z o.o. przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską)?
HRMConsulting sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską). Odbywa się to zawsze na podstawie ważnej podstawy prawnej, jak umowy przekazania danych oparte o standardowe klauzule lub w oparciu o reżim Privacy Shield.

Czy HRMConsulting sp. z o.o. przekazuje dane osobowe innym podmiotom (firmom)?

HRMConsulting sp. z o.o., na Twoje życzenie może przekazywać Twoje dane wybranym przez Ciebie usługodawcom i klientom www.polecamsylwestra.pl. Tak dzieje się na przykład, gdy chcesz skontaktować się z firmą, która zamieściła w www.polecamsylwestra.pl swoje ogłoszenie.
Ponadto, z uwagi na techniczne rozwiązania, z których korzystamy, dostęp do danych Użytkowników mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla www.polecamsylwestra.pl w szczególności takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych. Podmioty te są odbiorcami danych w rozumieniu RODO, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie HRMConsulting sp. z o.o..

HRMConsulting sp. z o.o. dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.
HRMConsulting sp. z o.o. przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o Użytkownikach serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

Co to jest profilowanie i po co jest prowadzone?


Profilowanie to dostosowywanie treści i zawartości Serwisu oraz ofert do zainteresowań i preferencji danego Użytkownika. Profilowanie dokonywane jest automatycznie, jednak pozostaje pod kontrolą człowieka.
HRMConsulting sp. z o.o. informuje, że profilowanie Użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych Użytkownikowi. Do profilowania HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Podstawą profilowania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw od profilowania. Szerzej o prawie do sprzeciwu w opisie praw, które Ci przysługują.

Co to jest komunikacja marketingowa?


Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych narzędzi działanie mające na celu zapoznanie Użytkownika z ofertami i promocjami HRMConsulting sp. z o.o. oraz innych podmiotów (firm).

Czy mogę wycofać zgodę na komunikację marketingową?
Zgoda na komunikację marketingową jest dobrowolna i w każdym momencie może zostać wycofana (odwołana). Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku "wypisz mnie" (lub podobnego) w przychodzącym od HRMConsulting sp. z o.o. mailu lub poprzez zmianę ustawień na Profilu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

W jaki sposób HRMConsulting sp. z o.o. zabezpiecza moje dane osobowe?


Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Tymi środkami są m.in. kontrola dostępu do danych osobowych, kontrola przetwarzania danych osobowych, odpowiednie zabezpieczenie baz danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy HRMConsulting sp. z o.o., którzy mają obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mechanizm cookies
Informacje podstawowe

Co to są cookies?Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

Na czym polega rozpoznawanie urządzeń?


Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na identyfikację rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkości i rozdzielczości ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje HRMConsulting sp. z o.o.?


HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje HRMConsulting sp. z o.o.?
Pliki cookies sesyjne - są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
Pliki cookies trwałe - są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
Pliki cookies własne - ustawiane przez serwisy HRMConsulting sp. z o.o.
Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż HRMConsulting sp. z o.o., np. Google Analytics.
HRMConsulting sp. z o.o. używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies?


Pliki cookies są niezbędne HRMConsulting sp. z o.o. do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami.
HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.
HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu.
Pliki cookies, w tym pochodzące od podmiotów trzecich, wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają HRMConsulting sp. z o.o. na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez HRMConsulting sp. z o.o.. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają HRMConsulting sp. z o.o. na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.
HRMConsulting sp. z o.o. wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Czy HRMConsulting sp. z o.o. sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?
Nie,HRMConsulting sp. z o.o. nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów HRMConsulting sp. z o.o.jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?
Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści, a brak obsługi plików cookies uniemożliwi logowanie się.

Odsyłacze do innych stron internetowych
HRMConsulting sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w www.polecamsylwestra.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach tych serwisów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w www.polecamsylwestra.pl.com odsyłacz (link).